Η ADUS αναλαμβάνει να συνάψει το πλαίσιο και τις συμφωνίες με στόχο να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις και να τοποθετήσει τα προϊόντα των πελατών της στα σημεία άμεσης προσπέλασης από τον καταναλωτή (ράφια των supermarkets,καταστημάτων κλπ).


Εφαρμόζουμε τις αρχές τοποθέτησης του προϊόντος συμβουλεύοντας, σταθμίζοντας και υλοποιώντας: 

  • Συντονισμένη επεξεργασία ανάμεσα στον Πελάτη και την Adus πάνω στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή ομάδας προϊόντων για την ορθή κατηγοριοποίηση τους.
  • Ανάληψη εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου από την Adus για την εκπροσώπηση του Πελάτη για την συνολική επικοινωνία με τον Αγοραστή και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παραμέτρων με σκοπό την συμφωνία για στρατηγική τοποθέτηση του προϊόντος ή ομάδας προϊόντων του πελάτη προς επίτευξη των εμπορικών του στόχων.
  • Επικοινωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων των προϊόντων και της αξιολόγησης δεδομένων που αφορούν στην Συμπεριφορά των Καταναλωτών προς τα προϊόντα αυτά, με στόχο την εύστοχη επιλογή τοποθέτησης τους στο κατάλληλο επίπεδο ραφιού.
  • Αποτελεσματικός σχεδιασμός πλάνων για την βελτίωση των ενεργειών μέσα στο κατάστημα ενισχύοντας τη δυναμική αύξησης ττων πωλήσεων των συγκεκριμένων προϊόντων.