Η ADUS αντιλαμβανόμενη τις υψηλές απαιτήσεις της εποχής, τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν από τον έντονο ανταγωνισμό και τις οικονομικές συνθήκες, παρέχει Outsourcing Υπηρεσίες Πωλήσεων, Merchandising & Παραγγελιοληψίας με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο διάθεσης των προϊόντων των πελατών της στις αγορές.


Εξειδικευμένες ομάδες πωλητών αναλαμβάνουν τον πλήρη κύκλο δραστηριοτήτων  πραγματοποιώντας παράλληλα άμεση καταγραφή σε tablets της κατάστασης των προϊόντων στα σημεία πώλησης μέσω καινοτόμας λύσης.

 • Έλεγχος στις εμπορικές πολιτικές των πελατών και κανονιστική συμμόρφωση
 • Σχεδιασμός και πρόβλεψη στις προτεραιότητες πωλήσεων και εμπορικών ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων: ποιοτικών (brand awareness) και ποσοτικών (στόχοι πωλήσεων και μερίδια αγοράς) που έχουν τεθεί από τον πελάτη
 • Καταγραφή σε ειδική λίστα της γκάμας των προϊόντων και έλεγχος κατάστασης τους μετά την διανομή ανά πελάτη
 • Κάλυψη των τρεχουσών αναγκών και δημιουργία προϋποθέσεων για άνοιγμα νέων σημείων
 • Προώθηση με μεγάλη Γεωγραφική κάλυψη, σε υψηλές πληθυσμιακά περιοχές και πόλεις
 • Τοποθέτηση των προϊόντων σε εξέχουσα θέση στα ράφια των πελατών μας και εξασφάλιση της καλής εικόνας και εμφάνισης των προϊόντων
 • Ειδική φροντίδα, ώστε τα προϊόντα να διατηρήσουν τη σωστή τοποθέτησή τους και την εύκολη εύρεση τους από τον καταναλωτή
 • Αντικατάσταση παλαιών με νέα προϊόντα στα σημεία άμεσης προσπέλασης από τον καταναλωτή. Έλεγχος στα ταχυκίνητα προϊόντα προς αποφυγή ελλείψεων. Παρακολούθηση των ευπαθών προϊόντων και προϊόντων με ημερομηνία λήξης
 • Έλεγχος και ενημέρωση για τιμές, αποθέματα ανά σημείο και τις ενέργειες του ανταγωνισμού ανά πελάτη
 • Εφαρμογή ειδικού συστήματος επαναλαμβανόμενης παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης
 • Προτάσεις ανάπτυξης χώρων και διαπραγματεύσεις θέσεων
 • Διαπραγμάτευση για την δημιουργία και έλεγχο των σημείων προβολής και των stands. Υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών και προτάσεις εφαρμογής tailor made πλάνών
 • Προώθηση των νέων προϊόντων τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για την τόνωση της κατανάλωση
 • Άμεση απόκριση με υψηλής ποιότητας πληροφορία για κάθε επίσκεψη και καθημερινή Ενημέρωση Στοιχείων Κίνησης Προϊόντων

Συναντήσεις σε τακτές περιόδους προς ενημέρωση των αποτελεσμάτων με τη Διοίκηση ειδικά:

 • Καρτέλα πελάτη
 • Περιοδικές αναλύσεις πωλήσεων ανά τομέα, αναλύσεις επισκεψιμότητας ανά πωλητή και ανά εταιρεία
 • Ανάλυση - αναφορές αγοράς και ανταγωνισμού και στατιστικές αναλύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη