Συνέντευξη με τον κ. Σπύρο Χρυσίνα, Εμπορικό Διευθυντή στην EMFI A.E., για το Newsletter της ADUS.


Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022


 

ADUS:  Πώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα επηρεάσει την επιχείρησή σας και τι εφαρμογή θα κάνετε στην αγορά;

Σ.Χ.: Διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το σύνολο της αγοράς, λόγω της σημαντικής επίδρασης από την αύξηση του κόστους ενέργειας και την συνεπακόλουθη αύξηση των πρώτων υλών και των μεταφορικών. Επιπλέον, η αύξηση της ενέργειας έχει συνέπειες όχι μόνο στις τιμές των προϊόντων, αλλά και στο θέμα της επάρκειας των πρώτων υλών και του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς.

Η εταιρεία μας η EMFI AE δραστηριοποιείται στην κατηγορία του παγωτού με τα προϊόντα ΜΕΝΝΕ, καθώς επίσης στην κατηγορία των γλυκών ζυμών με τα κρουασάν FOLIE και ΕΒΓΑ.

Τα παγωτά μας, τα οποία λόγω της φύσης τους απαιτούν κατάψυξη, επηρεάζονται σημαντικά από το κόστος της ενέργειας.

Στα πλαίσια αυτά λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την έγκαιρη προμήθεια των πρώτων υλών και τη διασφάλιση της παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών μας, είμαστε διαρκώς σε αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό του κόστους μας σε όλους τους τομείς, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των πελατών και καταναλωτών μας.

 

ADUS:  Η πανδημία εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που εφαρμόσατε και πώς η ADUS συνέβαλε σε αυτό;

Σ.Χ.: Η πανδημία πράγματι συνεχίζεται με τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες, για ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.

Στις άμεσες συνέπειες της πανδημίας ήταν η πτώση της καταναλωτικής κίνησης, ειδικά στο κανάλι της HORECA που επλήγη ιδιαίτερα από την κατάσταση.

Παράλληλα, λόγω της πανδημίας, μειώθηκε η παραγωγή προϊόντων, αυξήθηκε ο χρόνος απόκρισης των προμηθευτών, εμφανίστηκαν ελλείψεις υλών, αυξήθηκε το μεταφορικό κόστος  και εμφανίστηκαν θέματα διαθεσιμότητας υλών και προϊόντων που δεν σχετίζονται με αύξηση κατανάλωσης στον 2ο χρόνο αυτής της κρίσης.

Θεωρούμε ότι την επόμενη χρονιά, το θέμα της διαθεσιμότητας θα είναι το στοίχημα για τον κάθε προμηθευτή.

Ως εταιρεία λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και τα προϊόντα μας, στα πλαίσια της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της παραγωγής μας.

Παράλληλα, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο το τελικό σημείο και να παρέχουμε προϊόντα με την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή στον καταναλωτή.

Η ADUS έχει συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια με την σωστή υποστήριξη των σημείων σε επίπεδο merchandising, παραγγελιών, με την αξιοποίηση δεύτερων σημείων πώλησης στα καταστήματα, που διασφαλίζουν τη σωστή παρουσία των προϊόντων μας και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα ράφια και όφελος στον καταναλωτή.