Στην ADUS παρέχουμε σε επίπεδο after-sales μια ολοκληρωμένη γκάμα από προγράμματα In-Store Promos που περιλαμβάνουν πρότυπες, εξατομικευμένες δραστηριότητες προβολής για ανάδειξη των προϊόντων των πελατών στα σημεία πώλησης των αλυσίδων Supermarkets.


Κάθε έργο προβολής (promotion in-store) της ADUS σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη και των προϊόντων του και η υλοποίηση του υποστηρίζεται από τις καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας μας ώστε ο πελάτης να έχει άμεση πληροφόρηση της προόδου και του αποτελέσματος.

  • Η σύγχρονη τάση και το μέσο επιτυχίας στo marketing στις ημέρες μας, δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις έξυπνες και ελκυστικές διαφημίσεις, αλλά στα ειδικά συστήματα οργάνωσης και προώθησης των προϊόντων στο σημείο πώλησης, καθώς και τα συστήματα σήμανσης και καθοδήγησης των πελατών σε μεγάλα καταστήματα.
  • Η χρήση των σημείων πώλησης (Point-of-Purchase ή POP) αποφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στο διαφημιζόμενο, καθώς του επιτρέπει να ενισχύει την εικόνα και να αυξάνει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων του, όπως και να έχει άμεσα πλήρη έλεγχο του χώρου στο ράφι, αλλά και του αποθέματος.
  • Η ADUS προσφέρει λειτουργικές και αποτελεσματικές λύσεις για τις Αγορές σε όλο το φάσμα των brands, δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για τον τελικό καταναλωτή, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων, προσφέροντας πάντα τις πιο εξειδικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις POP, και In-Store Communication.
  • Η εταιρεία είναι σε θέση να μελετήσει και να σχεδιάσει οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες POP και branding με βάση τις απαιτήσεις στο Marketing πλάνο του πελάτη, οδηγώντας άμεσα στην αύξηση των πωλήσεων. Η ADUS εφαρμόζει ευφυή συστήματα σήμανσης, κατηγοριοποίησης και προβολής εμπορευμάτων και προσφέρει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία στο σημείο πώλησης.