Η ADUS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών που οργανώνονται ανά επίπεδο εξυπηρέτησης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.


Η ADUS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών που οργανώνονται ανά επίπεδο εξυπηρέτησης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη ως προς:

  • το πεδίο εφαρμογής,
  • το επίπεδο της πολυπλοκότητας,
  • τον χρόνο απόκρισης,

Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών υποστήριξης ανά περίπτωση έργου καταγράφονται σε συμφωνία επιπέδου ειδικών υπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA).