Η ADUS, διαγράφοντας από το 2009 συνεχή ανάπτυξη, παρέχει στις FMCG Επιχειρήσεις εξειδικευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και λιανικής, στην Ελληνική και στην Διεθνή Αγορά.


Η ADUS υιοθετεί καινοτόμο Outsourcing Business Μodel σε “Fast Moving Consumer Services” τεσσάρων πυλώνων σε Αγορές στους ακόλουθους τομείς: 

  • Υπηρεσίες Πωλήσεων, Merchandising και Παραγγελιοληψίας
  • Υπηρεσίες Προώθησης Πωλήσεων,
  • Υπηρεσίες Ανάδειξης & Τοποθέτησης Προϊόντων,
  • Υπηρεσίες Below-the-Line
  • Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας

Οι Σύμβουλοι της ADUS συνεισφέρουν καθημερινά εξασφαλίζοντας:

  • την μεγάλη πληθυσμιακή κάλυψη και γεωγραφική εγγύτητα των σημείων για τους πελάτες μας καθώς και την υψηλής ποιότητας ταχεία απόκριση για κάθε επίσκεψη ανά σημείο.
  • την λειτουργική ευελιξία και την άμεση επικοινωνία σε κάθε συνεργασία μας
  • την διασφάλιση συνέχειας υπηρεσιών και πνεύμα προληπτικής κάλυψης ρίσκου
  • την συνεχή κερδοφορία και εμπορική ανάπτυξη των Πελατών μας.
  • την ελαχιστοποίηση του κόστους πωλήσεων των Πελατών μας.

 

Πολιτική Ποιότητας