Η ADUS στα πλαίσια της συνεργασίας της με κάθε πελάτη υιοθετεί για κάθε πελάτη ένα μοναδικά επεξεργασμένο μοντέλο προσέγγισης που εγγυάται υψηλό επίπεδο Κερδοφορίας και άμεση Εξυπηρέτηση χωρίς ενδιάμεσες φάσεις οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Συνεπώς, ενισχύονται οι διαστάσεις του Μοντέλου Συνεργασίας:


Δίκτυο Πελατών - Συνεργατών: Οι πελάτες μας ουσιαστικά συνιστούν Συνεργάτες για τους οποίους αναλαμβάνουμε δραστηριότητες του Outsourcing Μοντέλου μας συνεισφέροντας στην Εμπορική τους Ανάπτυξη και Εξωστρέφεια.

Διαχείριση Σχέσης με τους Πελάτες: Βασίζουμε και αναβαθμίζουμε την σχέση μας με διαφάνεια και συνέχεια μέσω της real time επικοινωνίας προς τους πελάτες μας και της άμεσης εικόνας από κάθε σημείο της Αγοράς. Μέσω των εξειδικευμένων ομάδων μας η κάθε επίσκεψη σε σημείο πώλησης εμπεριέχει δραστηριότητες υψηλής ποιότητας και γνώσης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιεί την στρατηγική τους.

Μοντέλο Ανάπτυξης Εσόδων: Η μεθοδολογία μας συνεισφέρει στην αύξηση των πωλήσεων, την μείωση του λειτουργικού κόστους, την εκτενή γεωγραφική κάλυψη και την συνεχή συμβουλευτική μας αποστολή πάνω σε ρεαλιστικούς στόχους από την συμπεριφορά των Αγορών.

Κανάλια Διανομής: Ειδικά στην περίπτωση ανάπτυξης εξαγωγών το μοντέλο εξωστρέφειας μας καθιστά περιττή την ανάγκη εύρεσης τοπικών αντιπροσώπων στις επιλεγμένες αγορές παρέχοντας υπηρεσίες:

  • Εξειδικευμένης τεχνογνωσίας με στόχο την τοποθέτηση των προϊόντων του στα σημεία άμεσης προσπέλασης από τον καταναλωτή
  • Σύναψης συνεργασιών τοποθέτησης των προϊόντων σε Αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού
  • Outsourcing Sales, Merchandising & Promotion In Store.

Ενδυναμώνουμε τα πλεονεκτήματα του πελάτη ενισχύοντας ενδεικτικά:

  • τους δείκτες εσόδων και κερδοφορίας καθώς και την αποφυγή αύξησης της γραφειοκρατίας όπως αυτή απαιτείται για την υποστήριξη των εξαγωγών,
  • την μείωση των διοικητικών παρεμβάσεων στον τρόπο που λειτουργεί ο πελάτης εφόσον η ανάληψη των σχετικών υπηρεσιών σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ADUS,
  • την επιλογή των «βέλτιστων» αγορών για τα προϊόντα του πελάτη υλοποιώντας σχεδιασμό ο οποίος σταθμίζει τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την διείσδυση στις επιλεγμένες αγορές

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε πρότυπη ΙΤ λύση Αυτοματοποίησης των υπηρεσιών μας

  • Έχουμε επιλέξει την πρότυπη IT λύση “ADUS Near Field Service” επεξεργασίας των δεδομένων και πληροφοριών βασισμένη σε καινοτόμες μεθόδους για την  Στοχευμένη  Προώθηση Προϊόντων σε Αγορές.
  • Καθημερινά λαμβάνει χώρα ακριβής αποτύπωση μέσω tablets (in-store recording) έτσι ώστε οι πελάτες μας να λαμβάνουν αξιόπιστα τους ελέγχους ανά αλυσίδα λιανικής και στα σημεία πώλησης που διαθέτει με την άμεση καταγραφή του κωδικολογίου προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των κενών, τα υπάρχοντα αποθέματα, και τα προϊόντα που πρέπει να αποσυρθούν.
  • Μέσω της δυναμικής των data analytics και των αντίστοιχων εργαλείων αξιολόγησης των δεδομένων, η αποκάλυψη χρήσιμων αποτελεσμάτων αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τους πελάτες μας οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν εποπτικά να παρακολουθούν σημαντικά KPI’s και σχετικές τάσεις.