Μοναδικά επεξεργασμένο μοντέλο προσέγγισης που εγγυάται υψηλό επίπεδο Κερδοφορίας.


Outsourcing Sales, Merchandising, Ordering, In-Store Promos and Export Services

Outsourcing Sales, Merchandising, Ordering, In-Store Promos and Export Services

Η ADUS στα πλαίσια της συνεργασίας της με κάθε πελάτη υιοθετεί για κάθε πελάτη ένα μοναδικά επεξεργασμένο μοντέλο προσέγγισης που εγγυάται υψηλό επίπεδο Κερδοφορίας και άμεση Εξυπηρέτηση χωρίς ενδιάμεσες φάσεις οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Συνεπώς, ενισχύονται οι διαστάσεις του Μοντέλου Συνεργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Υπηρεσιών Επιπέδου (SLA)

Συμφωνία Υπηρεσιών Επιπέδου (SLA)

Η ADUS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών που οργανώνονται ανά επίπεδο εξυπηρέτησης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιακή μας Πρόταση

Η Αξιακή μας Πρόταση

Η δύναμη μας βασίζεται στις εξατομικευμένες outsourcing υπηρεσίες μας με αποτέλεσμα το ποιοτικό όφελος και χρηματοοικονομικό κέρδος για τους πελάτες μας να είναι πολλαπλό:

Διαβάστε περισσότερα