Η ADUS υιοθετεί καινοτόμο Outsourcing μοντέλο παρέχοντας «Fast Moving Consumer Services» τεσσάρων πυλώνων στους ακόλουθους τομείς: Πωλήσεις & Merchandising, Υπηρεσίες Προβολής, Σύμβουλοι Τοποθέτησης Προϊόντων, Σύμβουλοι Εξαγωγών


Πωλήσεις, Merchandising & Παραγγελιοληψία

Πωλήσεις, Merchandising & Παραγγελιοληψία

Η ADUS αντιλαμβανόμενη τις υψηλές απαιτήσεις της εποχής, τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν από τον έντονο ανταγωνισμό και τις οικονομικές συνθήκες, παρέχει Outsourcing Υπηρεσίες Πωλήσεων, Merchandising & Παραγγελιοληψίας με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο διάθεσης των προϊόντων των πελατών της στις αγορές.

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Προϊόντων εντός Σημείων Πώλησης

Προώθηση Προϊόντων εντός Σημείων Πώλησης

Στην ADUS παρέχουμε σε επίπεδο after-sales μια ολοκληρωμένη γκάμα από προγράμματα In-Store Promos που περιλαμβάνουν πρότυπες, εξατομικευμένες δραστηριότητες προβολής για ανάδειξη των προϊόντων των πελατών στα σημεία πώλησης των αλυσίδων Supermarkets.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Προϊόντων σε Αγορές

Τοποθέτηση Προϊόντων σε Αγορές

Η ADUS αναλαμβάνει να συνάψει το πλαίσιο και τις συμφωνίες με στόχο να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις και να τοποθετήσει τα προϊόντα των πελατών της στα σημεία άμεσης προσπέλασης από τον καταναλωτή (ράφια των supermarkets,καταστημάτων κλπ).

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

Η ADUS μέσα από τις υπηρεσίες Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας διασφαλίζει την αξιόπιστη συνεργασία μεταξύ των αγοραστών και των πελατών μας δημιουργώντας μια δυναμική, συνεχή ροή των προϊόντων στις διεθνείς αγορές για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών εμπορικών συμμαχιών.

Διαβάστε περισσότερα

Below-the-line Services

Με διαρκή τάση για ανανέωση και εξέλιξη, η ADUS προσφέρει πλέον στους πελάτες της τη νέα υπηρεσία “Below-the-Line”.

Διαβάστε περισσότερα