Η δύναμη μας βασίζεται στις εξατομικευμένες outsourcing υπηρεσίες μας με αποτέλεσμα το ποιοτικό όφελος και χρηματοοικονομικό κέρδος για τους πελάτες μας να είναι πολλαπλό:


  • Το Μηνιαίο Κόστος των Υπηρεσιών μας είναι σταθερό. Δεν εξαρτάται από τα σημεία πώλησης ανά περιοχή ή τον αριθμό των κωδικών που μας έχει αναθέσει να διαχειριστούμε ο πελάτης
  • Οι πελάτες μας δεν χρειάζεται πλέον να  επιβαρύνονται με κόστη εύρεσης, αξιολόγησης, πρόσληψης και εκπαίδευσης αντίστοιχων στελεχών.
  • Καθημερινή αναλυτική επικοινωνία μέσω tablets και internet των πεπραγμένων με πλήρη λεπτομέρεια με αποστολή δεδομένων και φωτογραφιών από κάθε σημείο ώστε ο κάθε πελάτης να έχει τη δυνατότητα να κάνει έγκαιρες παρεμβάσεις σχετικά με την απόδοση  των πωλήσεων και των προωθητικών  ενεργειών στα Supermarkets.
  • Χαμηλό Κόστος Πωλήσεων σχετικά με το ύψος των Προσδοκώμενων Εσόδων λόγω της δυνατότητας κάλυψης οποιουδήποτε αριθμού από σημεία για κάθε αλυσίδα supermarket ανά προδιαγεγραμμένη περιοχή.

Eίτε για ένα κωδικό προϊόντος ή για οποιοδήποτε αριθμό κωδικών προϊόντων του πελάτη, το μηνιαίο κόστος είναι αμετάβλητο.