Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για το θέμα της σπατάλης του φαγητού, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας που θα τα ενστερνίζεται στο μέλλον.


Τρίτη, 29 Αυγούστου 2023


Η ADUS συνεχίζει να υποστηρίζει το σημαντικό έργο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Μπορούμε, ενημερώνοντας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού «Μπορούμε στο σχολείο».

Τα σχολεία ανοίγουν για άλλη μια χρονιά και το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» συνεχίζει ακάθεκτο πάντα με στόχο τη δημιουργία νεαρών food saving warriors. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το θέμα της σπατάλης του φαγητού, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας που θα τα ενστερνίζεται στο μέλλον.

Το Μπορούμε έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα της σπατάλης φαγητού και ποικίλες δραστηριότητες (λεκτικές ασκήσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δραστηριότητες έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών κά), πάνω στις σχετικές θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει 2 διαφορετικά προγράμματα, μικρής (1-2 ώρες) και μεγάλης διάρκειας (4-8 ώρες), τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε σχολείου σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

Εάν θέλεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το παραπάνω πρόγραμμα μπορείς να επικοινωνήσεις με το Μπορούμε εδώ.