Η ADUS, συμμετέχει για πρώτη φορά ενεργά ως Μέλος του "Delphi Economic Forum".


Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020


Η ADUS, συμμετέχει για πρώτη φορά ενεργά ως Μέλος του "Delphi Economic Forum", παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τοπικής και παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και τις τάσεις της αγοράς για όφελος πάντα των πελατών της.

Το 5ο Φόρουμ (Delphi Economic Forum V) θα διεξαχθεί 5-8 Μαρτίου 2020, και έχει ως στόχο την ανίχνευση των κύριων παγκόσμιων τάσεων, την εκτίμηση των επιπτώσεων και την επανεξέταση των προκλήσεων και των πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και διεθνώς. Επιπλέον, για την Ελλάδα, θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και νέες στρατηγικές ηγεσίας υπό το μικροσκόπιο, με σκοπό να διερευνήσει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης.