Πάνω από 1,6 εκατομμύρια τόνους ελαιόλαδου, συνολικής αξίας 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξήγαγαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018, με το 1 εκατομμύριο εξ αυτών (67%) να καταλήγει σε άλλα κράτη της Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.


Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019


Ως προς τις εξαγωγές προς τρίτα κράτη, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας με διαφορά ήταν το 2018 η Ισπανία, που εξήγαγε 301.400 τόνους ελαιόλαδου, αντιπροσωπεύοντας το 52% των εξαγωγών ελαιόλαδου από την Ε.Ε. προς τρίτες χώρες. Ακολούθησε η Ιταλία με 191.000 τόνους (33%), η Πορτογαλία με 56.000 τόνους (10%) και η Ελλάδα με 20.600 τόνους (4%).

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι τέσσερις χώρες μαζί αντιπροσωπεύουν το 99% των εξαγωγών ελαιόλαδου από την ΕΕ προς τρίτες χώρες.

Όσον αφορά στις τρίτες χώρες που εισάγουν ελαιόλαδο από την ΕΕ, κορυφαίος εισαγωγέας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 203.000 τόνους (35% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες) και ακολουθούν η Βραζιλία με 65.000 τόνους (11%), η Ιαπωνία με 52.000 τόνους (9%), η Κίνα με 35.000 τόνους (6%), ο Καναδάς με 31.000 τόνους (5%) και η Αυστραλία με 29.000 τόνους (5%). Όσο για τις εισαγωγές, τα κράτη μέλη της ΕΕ εισήγαγαν το 2018 1,2 εκατομμύρια τόνους ελαιών, συνολικής αξίας 3,9 δισ. ευρώ. Το 85% των εισαγωγών αυτών (1 εκατ. τόνοι) έγιναν από άλλα κράτη της ΕΕ.