Συνέντευξη με τον κ. Ζαχαρία Βασιλάκη, Υπεύθυνο Πωλήσεων Σουπερμάρκετ στην CHB ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, για το Newsletter της ADUS.


Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021


ADUS: Πώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα επηρεάσει την επιχείρησή σας και τι εφαρμογή θα κάνετε στην αγορά;

Ζ.Β.: Η αύξηση όχι μόνο της τιμής της ενέργειας, αλλά και οι αυξήσεις τιμών των α’ υλών και του κόστους μεταφοράς,  επηρεάζουν ήδη και σε σημαντικό βαθμό την επιχείρηση μας.

Μέσω της βελτίωσης του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών μας εξόδων, προσπαθούμε στη φάση αυτή να απορροφήσουμε τα extra κόστη που έχουν προκύψει από τις αυξήσεις που αναφέρθηκαν αρχικά, χωρίς να αποκλείουμε στο άμεσο μέλλον και λαμβάνοντας υπόψιν τις επικρατούσες συνθήκες να προχωρήσουμε σε ανατίμηση των προϊόντων μας.

ADUS: Η πανδημία εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που εφαρμόσατε και πώς η ADUS συνέβαλε σε αυτό;

Ζ.Β.: Όλη την περίοδο της πανδημίας (που δεν έχει τελειώσει ακόμα), η ADUS παρέμεινε και παραμένει ένας πιστός συνεργάτης. Τα ‘’μάτια’’ μας στην αγορά δεν έλειψαν ούτε μία ημέρα, δίνοντας μας άμεσα τον ρυθμό στον οποίο κινείται ο καταναλωτής, αναπροσαρμόζοντας την στρατηγική και τις προτεραιότητες μας. Όπως για παράδειγμα την επέκταση της γκάμας των χυμών 2λίτ που υπήρξε αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών σε λιγότερες επισκέψεις στα φυσικά καταστήματα και σε μεγαλύτερες συσκευασίες.