Η Adus,διαγράφοντας από το 2009 συνεχή ανάπτυξη, παρέχει στις FMCG Επιχειρήσεις εξειδικευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στον Κλάδο της Λιανικής τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή Αγορά.


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020


Έχει την χαρά να παρουσιάσει τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία

Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. 

 

στην οποία παρέχει outsourcing υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising και παραγγελιοληψίας.