Έρευνα τάσεων στο λιανεμπόριο FMCG διεξήχθη από το ΙΕΛΚΑ με κύρια θεματολογία την επίδραση των ανατιμήσεων και την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.


Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022


Όπως προκύπτει, η αύξηση του κόστους, οι ανατιμήσεις και η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Αναλυτικότερα, το 56% των επιχειρήσεων αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία του το 2022, ενώ μόλις το 11% αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Το 33% των επιχειρήσεων, είτε δεν έχει διαμορφώσει ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένει κάποια οικονομική μεταβολή. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένει ζημιές το 2022, ενώ μία στις δυο επιχειρήσεις αναμένει κέρδη, αλλά και από αυτές, οι μισές εταιρείες αναμένουν οριακά κέρδη κάτω του 2%.

Οι τιμές στο κόστος ενέργειας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας αυξήσεων τιμών

Σύμφωνα με τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το κόστος ενέργειας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας με το 100% των ερωτώμενων να αναγνωρίζουν αυτό το κόστος ότι επηρεάζει κατά 15% πολύ ή κατά 85% πάρα πολύ αυξητικά τις τιμές. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών με 98% και στα κόστη μεταφορών με 97% που σχετίζονται με τα καύσιμα. Το 47% των στελεχών θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδρά πάρα πολύ αυξητικά στις τιμές των προϊόντων. Οι υπόλοιποι παράγοντες που καταγράφονται στην έρευνα επιδρούν και αυτοί αυξητικά στις τιμές σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, αλλά με πολύ μικρότερη ένταση, ήτοι οι έμμεσοι φόροι, το εργασιακό κόστος, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κόστη της πανδημίας και το κόστος δανεισμού.

Απορροφούν τις ανατιμήσεις

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει το ένα τέταρτο των ανατιμήσεων που έχουν λάβει από τους προμηθευτές τους και δεν τις έχουν μεταφέρει στους πελάτες τους. Το 26% των επιχειρήσεων έχει απορροφήσει έως 10%, το 26% έχει απορροφήσει 10 – 25%, το 27% έχει απορροφήσει 25 – 50% και το 20% πάνω από 50%.

Πηγή: Food Reporter #0763/2022-07-05