Το 56% των ερωτηθέντων αναμένει χειρότερα οικονομικά αποτελέσματα για τις εταιρείες του κλάδου το 2022, σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2021.


Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022


Μείωση των πωλήσεων κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2022 αναµένει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), βάσει της κυλιόµενης Έρευνας Τάσεων στο Λιανεµπόριο για τα αγαθά ταχείας κατανάλωσης (FMCGs).

Τα αποτελέσµατα καταγράφουν αξιολόγηση εξελίξεων από τα ίδια τα στελέχη του κλάδο, µε βάση τις καταναλωτικές τάσεις του πρώτου εξαµήνου του τρέχοντος έτους και τις αντίστοιχες προσδοκίες τους για το δεύτερο εξάµηνο του 2022. Οι µελλοντικές εκτιµήσεις σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο δεν είναι καλές: Τα στελέχη προβλέπουν επαναφορά του επίπεδου του οικονοµικού κλίµατος στα αρνητικά επί περιόδου του ξεσπάσµατος της πανδηµίας του κορωνοϊού επίπεδα.

Έντονα αρνητική η επίδραση από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Από τα αποτελέσµατα που εξέδωσε το ΙΕΛΚΑ, εκτιµάται ως ιδιαίτερα έντονη η επίδραση του πολέµου στην Ουκρανία στη λειτουργία των επιχειρήσεων, µε ακόµη µεγαλύτερη επίδραση και από την πανδηµία του κορωνοϊού. Η µεγαλύτερη ένταση της επίδρασης της πανδηµίας του κορωνοϊού καταγράφηκε από το ΙΕΛΚΑ τον Νοέµβριο του 2020 στο 4,76/10, ενώ η σηµερινή ένταση της κρίσης λόγω του πολέµου στην Ουκρανία βρίσκεται ήδη στο 6,28/10.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 98% των στελεχών της αγοράς θεωρούν ότι η επίδραση του πολέµου στην Ουκρανία θα κρατήσει τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς και 8 στα 10 στελέχη εκτιµούν ότι θα επηρεάσει και το 2023.

Μείωση πωλήσεων και χειρότερο οικονομικό κλίμα στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων, το 64%, οι οποίοι θεωρεί ότι οι πωλήσεις του κλάδου των προϊόντων FMCGs θα µειωθεί το επόµενο εξάµηνο. Στον αντίποδα, το 22% αναµένει αύξηση πωλήσεων. Μεσοσταθµικά, τα στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα εκτιµούν ότι θα καταγραφεί µείωση της τάξης του 1,8% στις πωλήσεις στο εξάµηνο µεταξύ Ιουλίου και Δεκεµβρίου του 2022, σε σχέση µε το ίδιο εξάµηνο του 2021.

Αντίστοιχη είναι και η εκτίµηση συνολικά για το 2022: Τα στελέχη εκτιµούν µεσοσταθµική µείωση πωλήσεων κατά 1,8%. Στην παρούσα µέτρηση, αναστρέφεται η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίµηση της εξέλιξης της οικονοµικής κατάστασης της χώρας το 2021. Πιο συγκεκριµένα, τον Σεπτέµβριο του 2021, το 57% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι βελτιώθηκε η οικονοµική κατάσταση στη χώρα και µόλις το 25% ότι χειροτέρεψε. Αντίστοιχα, το Μάιο του 2022 το συντριπτικό 87% θεωρεί ότι η οικονοµική κατάσταση χειροτέρεψε και µόλις το 7% ότι βελτιώθηκε.

Αντίστοιχα αρνητικά ποσοστά είχαν να καταγραφούν από τις περιόδους του lockdown του 2020 ή το 2017, σε περιόδους δηµοσιονοµικής κρίσης. Το 56% των επιχειρήσεων αναµένει χειρότερο οικονοµικό αποτέλεσµα (κέρδη/ζηµιές) το 2022, σε σχέση µε το 2021, λόγω του πολέµου στην Ουκρανία και των συνεπειών του, ενώ µόλις το 11% αναµένει φιλόδοξα καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα.

Η κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις για την περίοδο 13 έως 25 Μαΐου 2022, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα από 150 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, αλυσίδων σούπερ μάρκετ και Προμηθευτών προϊόντων ταχείας κατανάλωσης από Γενική Διεύθυνση και τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών και Πληροφορικής.

 

Πηγή: Foodreporter #0739/2022-05-31