Η επιτυχία της εταιρίας μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενθουσιώδη διάθεση και την αποδεδειγμένη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας! Κάθε έργο προβολής (In-Store Promotion) της ADUS σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη και των προϊόντων του και η υλοποίηση του υποστηρίζεται από τις καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας μας, ώστε ο πελάτης να έχει άμεση πληροφόρηση της προόδου και του αποτελέσματος.


Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017


 

Σας παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα από επιλεγμένα έργα της ADUS τα οποία έχουμε με επιτυχία αναλάβει και ολοκληρώσει σαν πρόγευση με σκοπό οι εν δυνάμει νέοι συνεργάτες μας να έχουν μία απτή εμπειρία πάνω στα αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να τους παρέχουμε εκπροσωπώντας την ταυτότητα του προϊόντος τους !

Δείτε τo portfolio με ενδεικτικά In-Store Promotions παρακάτω:

 

Φωτογραφίες

DR OETKER 1
DR OETKER 2
FRUTOP 2
BAKE HELLAS
VIOLANTA 1
VIOLANTA 3
KRITON 1
KRITON 2
KRITON 3
DR OETKER 3
FRUTOP 1
VIOLANTA 2