Ο Παναγιώτης Λουκέρης, Managing Partner και Εμπορικός Διευθυντής της ADUS παραχώρησε συνέντευξη στο SBC TV δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας και της διαφοροποίησης της ADUS στον τομέα των Outsourcing Services.


Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018


Σχετικά με την φιλοσοφία και το φάσμα των υπηρεσιών ο Παναγιώτης Λουκέρης ανέφερε ότι η Adus υιοθετεί ένα καινοτόμο outsourcing μοντέλο υπηρεσιών για FMCG επιχειρήσεις, το οποίο αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς: (α) υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising και παραγγελιοληψίας, (β) υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων, (γ) υπηρεσίες ανάδειξης και τοποθέτησης προϊόντων στο ράφι, και (δ) υπηρεσίες επιχειρηματικής εξωστρέφειας.

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών της Adus τα οποία την διαφοροποιούν στην αγορά, ο Παναγιώτης Λουκέρης υπογράμμισε ότι η διαφοροποίηση της ADUS αφορά καταρχήν, στην ποιότητα των υπηρεσιών του outsourcing μοντέλου μας, που βασίζονται στην υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών των ομάδων μας, έτσι ώστε οι πελάτες της Adus να διαθέτουν ομάδες πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουμε στον απαιτητικό χώρο του FMCG στην αγορά λιανικής. Οι ομάδες μας επισκέπτονται τα σημεία πωλήσεων με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από ότι αν οι ίδιες οι επιχειρήσεις απασχολούσαν δικούς τους υπαλλήλους για τις ίδιες δραστηριότητες (καλύπτουμε την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη και επισκεπτόμαστε πάνω από 2.000 σημεία). Παράλληλα, εφαρμόζουμε πρότυπες ενέργειες merchandising με όλους τους απαιτούμενους ελέγχους στο ράφι και την αποθήκη, παραγγελιοληψία σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εμπορική στρατηγική κάθε πελάτη μας, ενώ υλοποιούμε άμεσα προωθητικές δραστηριότητες απόλυτα συμβατές με τις προδιαγραφές των επιχειρήσεων. Όλα τα δεδομένα ανά επίσκεψη και ανά σημείο πώλησης καταγράφονται από το ΙΤ σύστημα της Adus και αποστέλλονται την αμέσως επόμενη ημέρα για αξιολόγηση και πιθανές διορθωτικές κινήσεις στους πελάτες μας μαζί με τα αντίστοιχαreports. Συνοψίζοντας τα σημεία που διαφοροποιούμαστε: (α) οι υπηρεσίες στους πελάτες μας παρέχονται με κόστος ενός πωλητή-merchandiser, ενώ αν απασχολούσαν μόνιμο προσωπικό αυτό θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιο και πρακτικά δεν θα κάλυπτε όλες τις γεωγραφικές περιοχές με την απαιτούμενη συχνότητα, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις ως προς τον αριθμό κωδικών προϊόντων, (β) εταιρείες με έδρα την επαρχία και στόχο να αναπτυχθούν σε μεγάλες αστικές περιοχές (Αττική, Θεσσαλονίκη, κ.ά.) ή εταιρείες με έδρα μεγάλες αστικές περιοχές οι οποίες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, έχουν να αποκομίσουν μεγάλα και συνεχή οφέλη από τις υπηρεσίες μας οι οποίες καλύπτουν περιοχές όπου με μόνιμο προσωπικό θα απαιτούνταν μεγάλα κόστη χωρίς να αυξάνεται ουσιαστικά η συχνότητα των επισκέψεων, (γ) τα λειτουργικά κόστη όπως αμοιβές, ΙΤ εξοπλισμός, έξοδα μετακίνησης και διαμονής, μη ωφέλιμος χρόνος κατά την μετακίνηση και αναπόφευκτες αποχωρήσεις καθιστούν την οργάνωση των πωλήσεων απαγορευτική, (δ) η συλλογή δεδομένων, η καταγραφή του ανταγωνισμού και η αποτύπωση με εικόνες της κατάστασης ανά σημείο πώλησης όπως και το reporting, είναι κοστοβόρες, χρονοβόρες αλλά κρίσιμες ενέργειες για έγκαιρη επεξεργασία, επικοινωνία και αναθεώρηση της στρατηγικής και (ε) τελικά ένα Τμήμα Προσωπικού θα έπρεπε να πολλαπλασιάσει τις δραστηριότητες και τα κόστη του με σκοπό να καλύψει και το ανθρώπινο δυναμικό για τις πωλήσεις χωρίς να υπάρχει εγγύηση για τον βαθμό εξειδίκευσης και επαγγελματισμού των μόνιμων στελεχών τους.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον κορμό των πλεονεκτημάτων μας, τα οποία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζουν ισχυρή διαφοροποίηση της πρότασής μας και τουoutsourcing μοντέλου μας προς τις επιχειρήσεις FMCG για αύξηση των πωλήσεών τους.