Σύμφωνα με μελέτη της Kerry


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023


Είτε λόγω περιβαλλοντικών (59%), είτε λόγω κοινωνικών (52%) ή οικονομικών (70%) ανησυχιών, σχεδόν το 98% των καταναλωτών παγκοσμίως προσπαθεί πλέον ενεργά να περιορίσει τη σπατάλη τροφίμων, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας μελέτης της Kerry. Αναφορικά, περισσότεροι από 5.000 καταναλωτές προερχόμενοι από δέκα χώρες συμμετείχαν στην εν λόγω μελέτη, μοιράζοντας τις σκέψεις τους σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και τις πιθανές λύσεις του συγκεκριμένου ζητήματος.

Αναλυτικότερα, σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων καταναλωτών δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει προϊόντα τα οποία έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ελαχιστοποιούν τη σπατάλη τροφίμων. Οι περισσότεροι (72%) των καταναλωτών πιστεύουν ότι τα προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων και το 1/3 αναμένεται να στραφεί σε μάρκες ή προϊόντα με μακράς διαρκείας. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, η μελέτη αναφέρει ότι οι καταναλωτές μοιράστηκαν τη γνώμη τους για τα συντηρητικά, με σχεδόν 3 στους 4 να το κατατάσσουν ως ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στις αγοραστικές τους αποφάσεις. Σημειώνεται ότι οι μισοί καταναλωτές δήλωσαν ότι ήταν σύμφωνοι με την αγορά τροφίμων που περιέχουν τεχνητά συντηρητικά, αλλά η πλειοψηφία (82%) θα δεχόταν πιο εύκολα τα φυσικά συντηρητικά.

Είτε αγοράζει μικρότερες ποσότητες, ελέγχοντας τις ημερομηνίες λήξης, είτε φτάνει στο σημείο να προτιμά άλλες μάρκες πιο φιλικές προς το περιβάλλον, το 91% των καταναλωτών αλλάζει πλέον τις αγοραστικές του συνήθειες με στόχo να περιορίσει την σπατάλη τροφίμων.

Πηγή: Food Reporter #1034/2023-10-04