Τα νέα δεδομένα για φυτικά και ζωικά προϊόντα, αλιεύματα και εμφιαλωμένο νερό


Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020


Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για το Brexit, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2021, περιλαμβάνει το κείμενο πολιτικής που εξέδωσε πρόσφατα η βρετανική κυβέρνηση.

Όπως τονίζεται στο κείμενο αυτό, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, για την εισαγωγή στη Βρετανία ορισμένων προϊόντων προέλευσης ΕΕ θα απαιτείται κάποιου είδους πιστοποιητικό.

Φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης

Ως προς τα φυτά και τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής (από τον εισαγωγέα) και φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα υψηλού κινδύνου φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης που θα εισάγονται στη Βρετανία από την ΕΕ (π.χ. όλα τα φυτά για φύτευση, πατάτες κατανάλωσης, ορισμένοι σπόροι).

Από την 1η Απριλίου 2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής και φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επιπλέον για: βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά, ορισμένα κοινά φρούτα άλλα από διατηρημένα σε βαθιά κατάψυξη, φυλλώδη λαχανικά άλλα από διατηρημένα σε βαθιά κατάψυξη, πατάτες από ορισμένες χώρες.

Προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης

Από την 1η Απριλίου 2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής (από τον εισαγωγέα) και πιστοποιητικό υγείας για όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης που θα εισάγονται στη Βρετανία από την ΕΕ. Στις περιπτώσεις που υπάρχει, θα χρησιμοποιείται το υφιστάμενο υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας.

Από την 1η Ιουλίου 2021 τα προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης από την ΕΕ θα πρέπει να εισάγονται στη Βρετανία μέσω ενός συνοριακού σταθμού επιθεώρησης – BCP, όπου θα υφίστανται φυσικούς και ελέγχους ταυτότητας.

Αλιεύματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής (από τον εισαγωγέα) και πιστοποιητικό υγείας για ψάρια και οστρακοειδή που θα εισάγονται στη Βρετανία από την ΕΕ ως ζώντα ζώα. Από την 1η Απριλίου 2021 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής και πιστοποιητικό υγείας και για τα ψάρια και οστρακοειδή που θα εισάγονται ως προϊόντα ζωικής προέλευσης, πλέον των ζώντων ζώων.

Από την 1η Ιουλίου 2021 όλα τα ψάρια και οστρακοειδή από την ΕΕ θα πρέπει να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω ενός συνοριακού σταθμού επιθεώρησης  BCP, όπου θα υφίστανται φυσικούς και ελέγχους ταυτότητας.

Εμφιαλωμένο νερό

Το εμφιαλωμένο νερό προέλευσης ΕΕ δεν θα υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ελέγχου συνόρων, ούτε θα χρειάζεται να εισάγεται στη Βρετανία μέσω συνοριακού σταθμού επιθεώρησης – BCP. Ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιούνται έλεγχοι παραστατικών ή και φυσικοί έλεγχοι σε οποιοδήποτε στάδιο της εισαγωγής, όπως άλλωστε ισχύει και όλα τα προϊόντα.

Ειδικά τα φυσικά μεταλλικά νερά, θα μπορούν να κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία ως τέτοια, μόνον εφόσον διαθέτουν σχετική αναγνώριση από το βρετανικό Υπουργείο Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων.

Σπύρος Πιστικός

Πηγή: FoodReporter τεύχος #0324 21/07/2020