Ο κος Γιώργος Καρλαύτης, Corporate Executive της Adus, μιλάει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τα έξι στοιχεία των επιτυχημένων Διοικητικών Συμβουλίων


Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022


Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), έχοντας ως "βαρύ " ρόλο να συντηρήσει και να αναπτύξει έναν οργανισμό, πρέπει να εργαστεί καλά ως ομάδα. Στα έξι σημεία που οδηγούν ένα ΔΣ στην επιτυχία αναφέρεται ο κ. Γιώργος Καρλαύτης, Corporate Executive της Adus, επισημαίνοντας ότι ένα διοικητικό συμβούλιο δεν είναι απλά μια ομάδα ατόμων με υψηλές επιδόσεις, αλλά μια ισορροπημένη ομάδα, με συμπληρωματικά σύνολα δεξιοτήτων και έχει μια κουλτούρα που του επιτρέπει στα μέλη του να συνεργάζονται για να λαμβάνουν τις πιο αποτελεσματικές αποφάσεις.

 

Τα έξι σημεία σύμφωνα με τον κ. Καρλαύτη που οδηγούν το Διοικητικό Συμβούλιο στην επιτυχία είναι:

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Αν και το να είσαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνοδεύεται από πολλά προνόμια, συμπεριλαμβανομένου ενός προσοδοφόρου μισθού και μια πιο ευέλικτη καριέρα, σίγουρα δεν είναι εύκολη διαδρομή. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να επιδείξουν την αφοσίωσή τους στον οργανισμό τους και να είναι πρόθυμα να αφιερώσουν ώρες έξω στο ‘δρόμο’ και μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Εάν ένα μέλος δεν σέβεται το βάρος των ευθυνών του, δύναται να προκαλέσει εχθρότητα μεταξύ των μελών και μπορεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες.

 

ΓΝΩΣΗ: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι γνώστες. Αυτό ισχύει για τους πιο συμβατικούς τομείς γνώσης, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων και η χρηματοδότηση, καθώς και η γνώση σχετικά με τον κλάδο στον οποίο συμμετέχει ο οργανισμός τους. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουν τον τομέα δραστηριότητας που ασκεί ο οργανισμός απ’ έξω, όμως μια λεπτομερής κατανόηση των ορολογιών και των διαδικασιών είναι απαραίτητη.

 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ: Ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα φέρουν γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της εμπειρίας και της εξειδίκευσης, θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτά στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και να δεσμεύονται για συνεχή μάθηση. Με τις νέες εξελίξεις που συμβαίνουν στον επιχειρηματικό κόσμο με ταχείς ρυθμούς, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να δείξουν ότι είναι σε θέση να συμβαδίζουν με τις αλλαγές και να δεσμεύονται για προσωπική ανάπτυξη.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για να μπορούν τα διοικητικά συμβούλια να αποδίδουν τα μέγιστα, τα μέλη τους πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Η αποτελεσματική συζήτηση στην αίθουσα συνεδριάσεων είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει διορατικές αξιολογήσεις και ορθή λήψη αποφάσεων. Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να οδηγήσει σε κακές αποφάσεις, δυσλειτουργική συμπεριφορά και αδύναμα αποτελέσματα για έναν οργανισμό.

  

ΠΑΘΟΣ: Εάν το συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται βαθιά για τον ίδιο τον σκοπό και την αποστολή του οργανισμού που εκπροσωπούν, η αξία του είναι πιθανό να είναι ελάχιστη. Ενώ η βασική ανάγκη είναι οι αποφάσεις, δεν είναι ο μόνος τομέας όπου τα μέλη πρέπει να εστιάζουν το χρόνο και την ενέργειά τους. Τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να είναι παθιασμένα με την αποστολή τους και να είναι αφιερωμένα στο να βοηθήσουν τον οργανισμό να προχωρήσει.

 

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι πάντα έτοιμα να αναλάβουν δύσκολα ζητήματα και να εργαστούν μέσω συγκρούσεων. Μπορεί να υπάρχουν δύσκολες συζητήσεις ή αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουν και πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν τέτοια θέματα αντικειμενικά και με πεποίθηση.

 

Μπορείτε επίσης, να διαβάσετε το άρθρο στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πατώντας πάνω στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.amna.gr/business/article/659418/Ta-exi-stoicheia-pou-odigo