Σύμφωνα με στοιχεία της Circana


Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024


Διψήφια αύξηση γνώρισε η αξία των πωλήσεων των καταναλωτικών αγαθών ταχείας κυκλοφορίας (FMCG) το 2023, χάρη στη συμβολή τόσο των τυποποιημένων (Fixed barcode) όσο και των επί ζυγίω προϊόντων, σύμφωνα με το Market View Μαρτίου της Circana. Αναλύοντας τα δεδομένα της πρόσφατης έρευνας της Circana, το σύνολο της αξίας των πωλήσεων των FMCGs αυξήθηκε κατά 10% (στο 7,9% το 2022), με την κατηγορία των επί ζυγίω προϊόντων να κατέχει το 22,2% της συνολικής αξίας πωλήσεων της κατηγορίας, αφήνοντας το υπόλοιπο 77,8% στα τυποποιημένα προϊόντα. Όσον αφορά στα στοιχεία Year-To-Date (YTD) της αξίας των πωλήσεων των FMCG, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 2,8% έως το Μάρτιο του 2024, με την κατηγορία των επί ζυγίω προϊόντων να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες με +4,8 (στο 2,2% τα τυποποιημένα). Συγκριτικά με τα στοιχεία Year-To-Date (YTD) της αξίας των πωλήσεων των FMCGs, έως το Μάρτιο του 2023, φαίνεται ότι υπήρχε πέρσι μεγαλύτερη αύξηση της συνολικής αξίας με ποσοστό 8,6% (στο 10,4% τα επί ζυγίω προϊόντα και το 8,1% τα τυποποιημένα προϊόντα). Το μερίδιο που κατείχε για την εν λόγω χρονική περίοδο η κατηγορία των επί ζυγίω προϊόντων ήταν στο 22,5% (μερίδιο 77,5% για τα τυποποιημένα). Οι πωλήσεις των FMCG προϊόντων στο ελληνικό οργανωμένο λιανεμπόριο, βάσει στοιχείων YTD, αυξήθηκαν και σε αξία και σε όγκο. Ο όγκος των πωλήσεων των FMCG προϊόντων αυξήθηκε κατά 1,7% YTD (στο 2,5% το 2023, στο 0,5% το 2022).

Στο +10,2% η αξία πωλήσεων των τροφίμων το 2023

Μελετώντας την υποκατηγορία των τροφίμων, το 2023 σημειώθηκε αύξηση 10,2%  (στο 8,7% το 2022), ενώ και οι τρεις υποκατηγορίες των FMCGs (τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής, προϊόντα νοικοκυριού) παρουσίασαν βελτίωση στις πωλήσεις τους το 2023. Αξιοσημείωτο δε, ότι το σύνολο των FMCG τροφίμων κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 81,6% σε σύγκριση με τις άλλες δύο υποκατηγορίες. Τα FMCG τρόφιμα σημείωσαν αύξηση 3,3% μέχρι το Μάρτιο του 2024 βάσει στοιχείων YTD, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν σημειώσει αύξηση 8%. Το σύνολο της υποκατηγορίας των FMCG τροφίμων κατείχε μερίδιο 82,4% έως το Μάρτιο του 2024.

Αύξηση 27,5% στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των FMCG τροφίμων

Τα στοιχεία YTD έδειξαν ότι η αξία των πωλήσεων των FMCG προϊόντων ανά τύπο καταστήματος είχε συνεχιζόμενη θετική τάση από το 2023 και στα μικρά και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην κατηγορία των μικρότερων καταστημάτων (0-400 τ.μ.) με 5,3%, ενώ ακολούθησαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (2.500 τ.μ.) με 3,9%. Όσον αφορά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των τροφίμων, σημειώθηκε αύξηση κατά 27,5% YTD 2024, υψηλότερη συγκριτικά από την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (26,5%). Επιπλέον, αυξητική πορεία σημείωσε το σύνολο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας των FMCG προϊόντων YTD 2024, με ποσοστό της τάξεως του 27,1%.  

Φωτεινή Αποστόλου

Πηγή: FOODReporter 02 Μάιου 2024 #1175, σελίδα 6.