Σε ανακοίνωση των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο με έτος βάσης 2015 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2022 προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.


Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023


Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 8,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022 αύξηση 6,7%. Ειδικά για τα καταστήματα ειδών διατροφής, η ετήσια αύξηση που καταγράφηκε ήταν της τάξεως του 7,7%, ενώ η μηνιαία μεταβολή έφτασε το +15,4%. Όσον αφορά ειδικότερα στα ,μεγάλα καταστήματα τροφίμων, η αύξηση ήταν της τάξεως του 7,2% σε ετήσια βάση και του 12,1% σε μηνιαία βάση.

Ο Δείκτης Όγκου σε καταστήματα ειδών διατροφής σημείωσε μείωση κατά 4,6%

Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε μείωση κατά 1,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, αύξηση κατά 7,1%. Ειδικότερα ο Δείκτης Όγκου σε καταστήματα ειδών διατροφής σημείωσε μείωση κατά 4,6% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο 2021, ενώ παρουσίασε μηνιαία μεταβολή +15,5%. Εστιάζοντας στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων, ο Δείκτης έδειξε ετήσια μεταβολή -6,6% και μηνιαία +12,1%. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δείκτης Όγκου της κατηγορίας Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός κατά τον Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε μία μικρή μείωση της τάξεως του -2,2%, ενώ η μηνιαία μεταβολή του Δείκτη φανέρωσε αύξηση κατά 36,4%.

Όσον αφορά στον εποχικά διορθωμένο Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά τον Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, εκείνος παρουσίασε μείωση κατά 1,3%, ενώ ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1%.

Ειδικότερα, για την κατηγορία των καταστημάτων ειδών διατροφής, η μηνιαία μεταβολή του Δείκτη Κύκλου Εργασιών σημείωσε μικρή μείωση της τάξης του 0,3%, ενώ ο Δείκτης Όγκου φανέρωσε μηνιαία μεταβολή -1,2%.

Πηγή: Food Reporter #0902/2023-03-01