Η ADUS βρίσκεται στην εύχαριστη θέση να ανακοινώσει τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές της στο νομό της Αττικής καθώς και, την αναδιάταξη των ψηφιακών της συστημάτων με σύγχρονα και εξελιγμένα προγράμματα.


Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022


Στην σημερινή εποχή των αδιάκοπων αλλαγών και της απροσδόκητης πανδημίας, οι επιχειρήσεις προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς και να ηγηθούν στον επιχειρησιακό κλάδο, γεγονός που επιτάχυνε την ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις.


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κρίνεται πλέον ως μια βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό να εξελιχθεί και να βελτιωθεί η διαδικασία αγοράς, τα τεχνολογικά συστήματα, οι υποδομές, και η επίτευξη καλύτερης σχέσης μεταξύ πελατών – συνεργατών. Επιπροσθέτως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται ως ένα δυνατό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπου ενισχύει την εικόνα και την αξία μιας επιχείρησης, όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και παγκοσμίως.


Η ADUS βρίσκεται στην εύχαριστη θέση να ανακοινώσει τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές της στο νομό της Αττικής καθώς και, την αναδιάταξη των ψηφιακών της συστημάτων με σύγχρονα και εξελιγμένα προγράμματα.


Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα εξής:
1. Νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές με ιδιαίτερη προσοχή στην εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Νέα και πιο εξελιγμένη μηχανογραφική υποδομή με εστίαση στην απλοποίηση και την ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
3. Άμεση τιμοληψία προϊόντων όπου οι πελάτες μας μπορούν να ελέγχουν την τιμή των προϊόντων τους καθώς και, των ανταγωνιστών τους όλο το 24ωρο.
4. Μέσω της νέας εφαρμογής, οι πελάτες μας μπορούν να βλέπουν το κατάστημα και τα προϊόντα τους χωρίς τη δική τους φυσική παρουσία.


Σημειώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ADUS ανταποκρίνονται στην προστασία του περιβάλλοντος και στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και τεχνολογίας.