Η ADUS, διαγράφει από το 2009 συνεχή ανάπτυξη και εφέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια παροχής εξειδικευμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών που προσφέρει στις FMCG επιχειρήσεις, σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στον Κλάδο της Λιανικής στην Ελληνική και στην Διεθνή Αγορά.


Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020


Από τις αρχές του χρόνου, η ADUS αποτελεί και επίσημα μέλος του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, ώστε να γίνει περισσότερο παραγωγική, εξωστρεφής και ανταγωνιστική.