Επενδύσεις της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ υλοποίησαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία από το Πανόραμα των Ελληνικών Σουπερμάρκετ των ετών 2013 έως 2019, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), αλλά και βάσει εκτιμήσεων για εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα.


Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019


Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως:

  • Ανάπτυξη δικτύου με καταστήματα νέας γενιάς,
  • Εκσυγχρονισμό αποθηκών, δικτύου διανομών, στόλου οχημάτων και λοιπών υποδομών,
  • Ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά κανάλια διανομών,
  • Υλοποίηση υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης,
  • Εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καταστημάτων για αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών και
  • Ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.Σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, οι συγκεκριμένες επενδύσεις θέτουν τις βάσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, είσοδο σε νέες δυναμικές αγορές όπως το food-to-go, ανταπόκριση στις αναδυόμενες απαιτήσεις και η αποδοτική λειτουργία στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Με αυτά τα δεδομένα, οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια αναμένεται ότι θα ξεπερνούν ετησίως τα 250 εκατ. ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία αυξήθηκε κατά περίπου 18%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περί το 3%. Το 2018 τα πάγια των εταιρειών που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ το 2012. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποσβέσεις των παγίων των εταιρειών ανά έτος έφτασαν το 2018 στο ανώτατο σημείο, ξεπερνώντας τα 150 εκατ. ευρώ.