Οι outsourcing πωλήσεις αποτελούν ένα γρήγορο, άμεσο  και ευέλικτο εργαλείο με το οποίο οι  εταιρείες μπορούν να έχουν άμεση διανομή και πώληση των προϊόντων τους. Η σχέση του δικτύου με την εταιρεία είναι μια σχέση πολύ στενή, με κοινούς στόχους και αυξημένες επικοινωνιακές δομές.


Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019


Οι outsourcing πωλήσεις επικεντρώνονται στην επιτυχία των πελατών τους, γιατί αντιλαμβάνονται ότι διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό και τελικά αυξάνουν τις πωλήσεις τους επειδή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στα ακόλουθα:

  • Ξεκαθαρίζουν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν τους πελάτες τους να επιτύχουν και για αυτό αναπτύσσουν στενές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους.
  • Διατυπώνουν ουσιώδη ερωτήματα και ακούν ειλικρινά τους πελάτες τους με αποτέλεσμα οι πελάτες να αισθάνονται ότι γίνονται κατανοητοί και εκτιμούνται.
  • Δημιουργούν λύσεις που επιτυγχάνουν ακριβώς τα επιθυμητά αποτελέσματα/κριτήρια πωλήσεων των πελατών τους.
  • Διαπραγματεύονται σενάρια αμοιβαίου οφέλους που δημιουργούν μεγαλύτερη αξία και για τις δύο πλευρές.
  • Δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους πελάτες τους με τρόπο που αναγνωρίζεται.


Τα εξωτερικά δίκτυα πωλήσεων είναι πολύ φθηνότερα καθώς η εκάστοτε εταιρεία απαλλάσσεται από τα πλήρως φορτωμένα κόστη ενός εσωτερικού δικτύου πωλήσεων. Τα σταθερά κόστη του τμήματος γίνονται αυτόματα μεταβλητά.  Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες μορφές εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών,  τα πλεονεκτήματα του εξωτερικού δικτύου δεν προέρχονται μόνο από την εξοικονόμηση κόστους, αλλά κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων και της διανομής, την μείωση των ελλείψεων στα ράφια, την παροχή ταχύτητας και ευελιξίας του δικτύου.

Η ταχύτητα της αντίδρασης θεωρείται  βασικός λόγος που πολλές επιτυχημένες εταιρείες συνεργάζονται με εξωτερικά δίκτυα πώλησης. Όταν μια εταιρεία ψάχνει να εισέλθει σε μια αγορά, μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να μπορέσει να χτίσει μια σωστή λειτουργικά ομάδα πωλήσεων. Αντίθετα, ένα εξωτερικό δίκτυο πωλήσεων μπορεί να οργανώσει μια απόλυτα ικανή και αποτελεσματική ομάδα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες ή εβδομάδες.

Η ευελιξία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την εξωτερική ανάθεση των πωλήσεων. Το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον επιτάσσει την ανάγκη να μειωθούν τα κόστη των πωλήσεων άμεσα. Εταιρείες που υποβάλλονται σε ταχεία αλλαγή των συνθηκών τους μπορεί να χρειαστούν να κάνουν προσλήψεις ή απολύσεις.   

Η εκχώρηση του τμήματος πωλήσεων σε εξωτερικό συνεργάτη (Outsourcing) επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργήσουν άμεσα ένα δίκτυο πωλήσεων και να το διατηρήσουν για όσο διάστημα απαιτείται, χωρίς να χρειάζεται να προσλάβουν έκτακτους πωλητές με πλήρη ή μερική απασχόληση και  χωρίς να δαπανήσουν επιπλέον έξοδα. Η ανάθεση του δικτύου δημιουργεί ευκαιρίες στις εταιρείες καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αντιδρούν και να προσαρμόζονται άμεσα στα νέα δεδομένα.