Η ADUS, συμμετέχει ενεργά στο 6ο "Delphi Economic Forum".


Τρίτη, 11 Μαΐου 2021


 

Η ADUS, συμμετέχει ενεργά στο 6ο "Delphi Economic Forum", παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τοπικής και παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και τις τάσεις της αγοράς για όφελος πάντα των πελατών της.

Το 6ο Φόρουμ (Delphi Economic Forum VΙ) θα διεξαχθεί διαδικτυακά 10-15 Μαΐου 2021, στον παρακάτω σύνδεσμο: live.delphiforum.gr.