Τα νέα της ADUS


Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023


Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η ADUS αναλαμβάνει την πανελλαδική κάλυψη των προϊόντων της εταιρείας ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ προσθέτοντας την περιοχή της Αττικής και παρέχοντας outsourcing υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising και παραγγελιοληψίας.