Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε ότι από τις αρχές του Απριλίου 2021, η ADUS είναι πλέον και επίσημα μέλος της ECR Hellas.


Τρίτη, 20 Απριλίου 2021


 

Το ECR Hellas εστιάζει στην προώθηση της εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (λιανεμπόρων και προμηθευτών) αναπτύσσοντας βέλτιστες πρακτικές και μετρικές διαδικασίες, σε μη ανταγωνιστικά θέματα, με στόχο μία αποτελεσματικότερη αλυσίδα ζήτησης και τροφοδοσίας, που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών.