Η ADUS, μέσα στα πλαίσια της συνεχούς διερεύνησης νέων υπηρεσιών προς τους Συνεργάτες της με την προώθηση ολοκληρωμένων σύγχρονων υπηρεσιών Logistics, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την δυνατότητα στρατηγικής συμμαχίας με την Metron Logistics ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της σε ένα νευραλγικό τομέα για τις Επιχειρήσεις του FMCG μέσα στα πλαίσια ενός πιο ολοκληρωμένου Outsourcing μοντέλου.


Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018


Η ADUS έχει την πεποίθηση, ότι οι πρόσθετες υπηρεσίες από την Metron Logistics θα δώσουν τη δυνατότητα στους υπάρχοντες και μελλοντικούς Συνεργάτες που μας εμπιστεύονται, να κεφαλαιοποιήσουν ακόμα περισσότερο οικονομίες κλίμακας και ορθολογικότερη διαχείριση των προϊόντων προς τους καταναλωτές. H Metron Logistics (www.metronlogistics.eu) δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών 4th Party Logistics, παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, διαχείρισης αποθεμάτων, πανελλαδικής διανομής, διεθνών μεταφορών (παντός τύπου) και εκτελωνισμού, Supply Chain Management και ολοκλήρωση του δικτύου Logistics σε ένα ενιαίο σύνολο.