Το συνέδριο αποκάλυψε την διαδρομή της επιτυχίας στο επιχειρείν αναδείκνύοντας τις πτυχές ενός “transformation journey” το οποίο είναι γεμάτο από δημιουργικές πρακτικές και συναρπαστικές ιδέες.


Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019


Το 4ο Digital Business Transformation Conference http://www.digitaltransformation.gr/  με τίτλο “Will you Survive or Thrive?” επικεντρώθηκε στην φετινή του διοργάνωση στην σε βάθος ανάδειξη της υιοθέτησης δοκιμασμένων αλλά και καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, μαθαίνοντας από τους digital leaders πάνω στις πρωτοβουλίες, την ορθή στάθμιση για λύσεις ρεαλιστικής καινοτομίας, την χρήση κατάλληλων τεχνολογιών αιχμής, όπως και την απαίτηση για νέο leadership mind-set, έχοντας στόχο την επιτυχή Ψηφιοποιημένη Επιχείρηση ανεξάρτητα από την κάθετη αγορά.

Ο Τάκης Λουκέρης Διευθύνων Σύμβουλος της ADUS, παρουσίασε την πλατφόρμα NFC ADUS Field Service μια νέα και ευέλικτη λύση που βασίζεται στην τεχνολογία NFC και απλοποιεί τη συλλογή πληροφοριών από το πεδίο και την ταχεία επεξεργασία τους στις περιπτώσεις όπου άτομα ή ομάδες εργάζονται σε διάφορες περιοχές.

Ενδεικτικά, βασικές χρήσεις της υπηρεσίας αποτελούν: Merchandising, Έλεγχος Πωλήσεων, Στοκ εμπορευμάτων ραφιού & αποθήκης, Τιμοληψία, Φωτογραφία είδους ραφιού & προβολής, Διαχείριση προωθητικής ενέργειας.

Στα χαρακτηριστικά της εφαρμογής συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, δυναμικά παραγόμενα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας, την ασύρματη καταγραφή των δραστηριοτήτων του προσωπικού σε πραγματικό χρόνο, την ασύρματη αποστολή των απαντήσεων του ερωτηματολογίου σε πραγματικό χρόνο, την πλοήγηση του προσωπικού προς τα σημεία ελέγχου, την ελεγχόμενη κεντρικά δυνατότητα για τυχόν μεταβολές με απευθείας ενημέρωση, την Online και Offline επικοινωνία των καταστάσεων λειτουργίας, την δυνατότητα για λήψη και άμεση αποστολή φωτογραφιών από το πεδίο, και τελικά την δυνατότητα πρόσβασης τρίτων (π.χ. πελατών) στο Portal του NFC Field Service για να επιθεωρήσουν τη διενέργεια ελέγχων που εκτελούνται στα δικά τους σημεία.