Ζητείται Βοηθός Λογιστή για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά γραφεία στο Περιστέρι, Αθήνα.


Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024


Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικές εγγραφές
 • Τήρηση Βιβλίων Γ΄ & Β΄ Κατηγορίας
 • Mydata, ΓΕΜΗ
 • Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών-προμηθευτών
 • Συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια 
 • Υπολογισμός του ΦΠΑ σε συνεργασία με τον Λογιστή 
 • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες & τραπεζες
 • Εβδομαδιαίες αναφορές εσόδων-εξόδων 
 • Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος και οικονομικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τον Λογιστή 

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Η γνώση λογισμικού ERP ATLANTIS είναι υποχρεωτική
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
 • Βασικές γνώσεις μισθοδοσίας
 • Γνώση φορολογικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων

 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στην διεύθυνση [email protected]  με θέμα "Θέση εργασίας - Βοηθός Λογιστή".