Βάσει μελέτης της IRi


Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022


Στα προ πανδημίας επίπεδα, με αύξηση πωλήσεων αξίας κατά 5,4%, επιστρέφουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σύμφωνα με το πρόσφατο MCG Demand Signals Report της IRi.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν το 36,4% της αξίας των πωλήσεων για το 2022

Εμβαθύνοντας, μέσα σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνεισφέρουν πλέον 216 δισ. ευρώ, ήτοι το 36,4% της αξίας των πωλήσεων στη διεθνή αγορά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης για το 2022, διαγράφοντας μία ισχυρή ανάπτυξη YTD σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Συγκεκριμένα, η μελέτη της IRi εξέτασε περισσότερα από 2.000 τμήματα προϊόντων και πάνω από 100 εκατ. ιδιωτικές ετικέτες στις ΗΠΑ και πολλές από τις μεγαλύτερες αγορές της της Ευρώπης και της Ασίας. Μέσα από τη μελέτη φάνηκε ότι περίπου το 60% των καταναλωτών θεωρεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι εξίσου καλά με τις επώνυμες μάρκες όσον αφορά στην ποιότητα, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία.

Το 1/4 των καταναλωτών πιστεύει ότι οι ιδιωτικές ετικέτες είναι καλύτερες από τις επωνυμίες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι επώνυμες μάρκες ξεπέρασαν τις ιδιωτικές ετικέτες σε πωλήσεις, καθώς οι καταναλωτές προτιμούσαν να αγοράζουν επωνυμίες τις οποίες «εμπιστεύονται» περισσότερο. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές που είναι «πιστοί» στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ισοδυναμούν τώρα πια με εκείνους που στρέφονται σε αγορές προϊόντων επωνυμίας, σύμφωνα με τη μελέτη. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 1/4 των καταναλωτών πιστεύει ότι οι ιδιωτικές ετικέτες είναι ίσως και καλύτερες από τις επωνυμίες.

Πηγή: Food Reporter #0843/2022-11-23