Η δύναμη της προτεινόμενης παραγγελίας & του Merchandising.


Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020


Έχει αποδειχτεί ότι η επικοινωνία μέσα από συχνές προγραμματισμένες επισκέψεις & η εξειδικευμένη υπηρεσία του Merchandising  από εκπρόσωπο μας στα supermarket, μπορεί να αυξήσει άμεσα τις πωλήσεις σας!

Η επίσκεψη στο κατάστημα, η καταγραφή , ο έλεγχος αποθεμάτων αλλά και η τοποθέτηση στο ράφι, από την ομάδα των έμπειρων στελεχών μας, αντικατοπτρίζει την εικόνα του επαγγελματισμού στη διαχείριση του προϊόντος σας.

Αυτόματα, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία καταγεγραμμένα, ο πωλητής μας είναι σε θέση να προχωρήσει με προτεινόμενη παραγγελία στον υπεύθυνο κατηγορίας του supermarket , που βάση στατιστικών επιφέρει έμμεση και επαναλαμβανόμενη αύξηση πωλήσεων.