Newsletter Σεπτέμβριος 2017 - Outsourcing Sales • Merchandising • Ordering In-Store Promotion • Exporting Services

Δεν βλέπετε το Newsletter σωστά; Δείτε:
https://www.adus.gr/el/newsletter.html?p=2

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο δρόμος προς νέες επιχειρηματικές προοπτικές για τις επιχειρήσεις του κλάδου FMCG είναι στρωμένος με ατελείωτες εκπαιδεύσεις του εμπορικού προσωπικού, οδηγίες και συμβουλές, εργαστήρια, συντονισμό και εγχειρίδια για υποστήριξη. Αναμφισβήτητα, η ανάπτυξη αγοράς μέσω ενός συστηματικού προγράμματος επιβαρύνει τους πόρους και το κόστος της κάθε επιχείρησης, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τους διορατικούς ειδικά του κλάδου FMCG να το κάνουν μόνοι τους.

Η πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη. Η ανάπτυξη αγοράς εξαρτάται...

...από την συνεχή παρουσία στα σημεία πώλησης και στην επίτευξη νέων πωλήσεων. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει καμία διάθεση να αναλάβει ευθύνη και να λογοδοτήσει ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Το αφουγκραζόμαστε και το επιβεβαιώνουμε από τις καθημερινές συζητήσεις, ειδικά στον τομέα των FMCG, όπου οι προκλήσεις και τα μέτρια αποτελέσματα απογοητεύουν τα στελέχη αλλά και τους ιδιοκτήτες συνεχώς.

Τα καλά νέα;

Είναι πιθανό οι επιχειρήσεις FMCG να έχουν μια αποτελεσματική νέα επιχειρηματική διαδικασία κατά το προσεχές μέλλον. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζει μία επιχείρηση πως κινείται ο ανταγωνισμός για να είναι επιτυχής, διαπιστώθηκε ότι η διαφαινόμενη τάση πιέζει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην υιοθέτηση υπηρεσιών outsourcing και αυτό από το 2009 αποτελεί καθημερινή εμπειρία της Adus.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, για έναν συντριπτικά μεγάλο αριθμό FMCG επιχειρήσεων αλλά και σε άλλες κάθετες αγορές, η απάντηση στην «επίλυση της εξίσωσης» της επιχειρηματικής ανάπτυξης προέρχεται από τη συνεργασία με μια εξειδικευμένη επιχείρηση μέσω του μοντέλου outsourcing για την πραγματοποίηση ενεργών πωλήσεων και merchandising με παράλληλη μείωση του αντίστοιχου κόστους.

Ποια αξία βρίσκουν οι επιχειρήσεις FMCG στο μοντέλο outsourcing της Adus;

1. Συστηματική Προσέγγιση

Οι επιχειρήσεις συχνά θεωρούν ότι η δημιουργία μιας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας από την αρχή είναι δύσκολη. Συνήθως ξεκινά την τελευταία στιγμή λόγω μίας αποτυχίας και συχνά η στρατηγική και τα εργαλεία λείπουν. Η εξωτερική ανάθεση σε νέους επαγγελματίες, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν μια συστηματική προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι ομάδες είναι σε θέση να μετακινούνται γρήγορα στην αγορά επειδή υπάρχει ένα αποδεδειγμένο μοντέλο επιτυχίας και τα εργαλεία για να το υποστηρίξουν.

2. Υπεύθυνη Ανάθεση Ρόλων και Αρμοδιοτήτων

Με το μοντέλο outsourcing της Adus, είναι πολύ σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την επιτυχία ή την αποτυχία και μπορούμε να θέσουμε σαφείς στόχους, όπως και στόχους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Εάν οι προϋποθέσεις είναι αυστηρά καθορισμένες και η ροή πληροφοριών καθιερωθεί με σαφήνεια, το outsourcing model οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια και κατανόηση σε ποιον ανήκει η ευθύνη για την ανάπτυξη της αγοράς. Ωστόσο, δεν είναι μόνο θέμα ευθύνης. Είναι ένας τρόπος να καλλιεργηθεί μία αξιόπιστη σχέση με την Adus, η οποία να είναι βιώσιμη και να ευθυγραμμίζεται συνεχώς με τους στόχους της επιχείρησης.

3. Ειδική εστίαση στην Ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια, το 65% των επιχειρήσεων παγκόσμια δεν απασχολεί προσωπικό ή ομάδες για ανάπτυξη αγοράς σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ειδικά για πωλήσεις και merchandising. Είναι δαπανηρό και δεν είναι εύκολο να στελεχωθούν ομάδες υψηλής ειδίκευσης που επισκέπτονται συνεχώς τα σημεία πώλησης στον τομέα λιανικής. Τι σημαίνει αυτό? Μία επιχείρηση η οποία δεν έχει επαρκές προσωπικό για ανάπτυξη, τα στελέχη της δεν γνωρίζουν πώς να κατανείμουν το χρόνο τους σε καθημερινή βάση και πώς να  τον διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Το χρησιμότερο μάθημα που έχει αποκομίσει η Adus κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Outsourcing model, είναι ότι δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η σημασία της εστίασης από την κάθε ομάδα ώστε να φέρει σε πέρας τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε σημείο πώλησης. Η εστίαση πάντα εξασφαλίζει μεγαλύτερη επιτυχία, κεφαλαιοποιώντας όλες τις προσπάθειες που αφιερώνονται στην έρευνα και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων στο σημείο όπου γίνεται η παραγωγή εσόδων. Αυτό προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και καταλήγει σε συχνή αύξηση της ζήτησης (order taking) αλλά και αναβάθμιση σε αντίστοιχες παράλληλες υπηρεσίες. Η κυρίαρχη τάση του outsourcing μπορεί πάντα να παραμένει ελαφρώς κρυμμένη λόγω της φύσης της επιχείρησης, αλλά βλέπουμε να αποκρυσταλλώνονται συμπεράσματα από τα στελέχη του κλάδου FMCG που βλέπουν τα οφέλη της υιοθέτησης μιας συστηματικής προσέγγισης που παρέχει λεπτομερείς αναφορές και εστίαση στα σημεία που είναι πρόσφορα για ανάπτυξη. Τα γεγονότα δικαιώνουν την Adus, η οποία θα συνεχίσει να βλέπει μια αύξηση στην υιοθέτηση του μοντέλου outsourcing για τη διαχείριση νέων λογαριασμών στο εγγύς μέλλον.

Το συμπέρασμα είναι απλό: Όταν μπορείτε να αναπτύξετε το επιχειρείν με χαμηλότερο κόστος, γιατί δεν θεωρείτε το outsourcing και να πάρετε την πρωτοβουλία να αναθέσετε σε ειδικούς την ανάπτυξη;

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις εντυπώσεις και τα σχόλιά σας για το πρώτο μας newsletter στο [email protected]

Μπορείτε να διαβάσετε το newsletter μας και στα Αγγλικά http://www.adus.gr/en/newsletter.html?p=2

 

Νέα & Εξελίξεις από την Ελλάδα στις FMCG Επιχειρήσεις

Adus Executive Breakfast: Ενίσχυση των FMCG Επιχειρήσεων
Οι Millennials «σκοτώνουν» τις Επιχειρήσεις Λιανικής
Τάσεις Στον Κλάδο Των Supermarket Μετά Τις Ενέργειες Συγκέντρωσης Των Metro & Σκλαβενίτης

Διεθνή Νέα & Τάσεις στις FMCG Επιχειρήσεις

Έρευνα Σχετικά Με Την Συμπεριφορά Των Καταναλωτών


Ακολουθήστε μας

Linkedin Facebook YoutubeDISCLAIMER
Το e-mail αυτό σας απεστάλλει διότι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση βρέθηκε καταχωρημένη στον κατάλογό μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Newsletter της adus.gr, μπορείτε να διαγραφείτε

© adus.gr 2024


δ {accountaddress}