ADUS Newsletter Μάρτιος 2019

Δεν βλέπετε το Newsletter σωστά; Δείτε:
https://www.adus.gr/el/newsletter.html?p=18

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η εξωτερική ανάθεση (Outsourcing) δεν έχει τύχει πάντοτε της θερμής υποδοχής από επιχειρήσεις ή από τα μόνιμα στελέχη αυτών. Συχνά συνδέεται με την περικοπή δαπανών και με απολύσεις, ενώ συγχέεται λανθασμένα με επιχειρηματικές διαδικασίες με έμφαση σε αγορές χαμηλού κόστους στο εξωτερικό.

Αυτή η αρνητική εικόνα επεξηγήθηκε από μια έρευνα που δημοσίευσε η Εθνική Ένωση Outsourcing Association (NOA), η οποία διαπίστωσε ότι το 22% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι το outsourcing δεν είναι αρεστό.

Τα τελευταία πέντε με δέκα χρόνια, η εξωτερική ανάθεση έχει περάσει την φάση από μια μη «αμφισβητήσιμη» επιχειρηματική πρακτική σε ένα κοινά αποδεκτό «εργαλείο» που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας.

Ωστόσο, οι ερωτηθέντες της έρευνας ανέφεραν επίσης ότι η γνώμη τους για εξωτερική ανάθεση θα βελτιωνόταν με επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν την θετική συμβολή του αντίστοιχου τομέα υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας και συνεισφορά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας με αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου έγινε η έρευνα.

Κατανοώντας τη σημασία της εξωτερικής ανάθεσης

Πρόσφατα στοιχεία έχουν καταδείξει την αξία της εξωτερικής ανάθεσης. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ο τομέας των εξωτερικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 9,3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην οικονομία και απασχολεί 3,3 εκατομμύρια άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί σε μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η έρευνα Global Outsourcing και Insourcing της Deloitte πριν από πέντε έτη διαπίστωσε ότι το 26% των ερωτηθέντων σκοπεύει να αναθέσει σε τρίτους τη λειτουργία της πληροφορικής στο μέλλον, ενώ το 53% ήδη το κάνει.

Δεδομένου ότι η εξωτερική ανάθεση εξακολουθεί να γίνεται πιο διαδεδομένη,

"Τα τελευταία πέντε με δέκα χρόνια, η εξωτερική ανάθεση έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον από μία ‘βρώμικη’ πρακτική και επαγγελματικό όρο σε ένα κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους", λέει ο Punit Bhatia, επικεφαλής της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών στη Deloitte.

Πρωτοβουλίες όπως η εκστρατεία Outsourcing Works του National Outsourcing Association (NOA), με στόχο να παρουσιάσει μια ακριβέστερη εικόνα των πλεονεκτημάτων της εξωτερικής ανάθεσης, μπορεί να συνέβαλε στην αύξηση της προβολής της εξωτερικής ανάθεσης. Ταυτόχρονα, οι λόγοι για τη χρήση της εξωτερικής ανάθεσης έχουν αρχίσει να αλλάζουν, με ορισμένες εταιρείες να εξειδικεύουν τις απόψεις τους για την αξία που φέρνει η εξωτερική ανάθεση στο πεδίο ανάπτυξης του επιχειρείν.

Δεν πρόκειται μόνο για περικοπή κόστους

Στο παρελθόν, η εξωτερική ανάθεση θεωρήθηκε πρωτίστως ως άσκηση περικοπής δαπανών, αλλά για πολλές επιχειρήσεις, η μείωση του κόστους δεν αποτελεί πλέον τον κύριο λόγο για την υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης. «Ενώ η εξοικονόμηση κόστους εξακολουθεί να είναι σημαντική, έχει πάψει να είναι ο κύριος παράγοντας συνιστώντας ένα εν μέρει στόχο ενός προγράμματος outsourcing», λέει ο κ. Bhatia.

Αυτό υποστηρίζεται από έρευνα που δημοσίευσε η Grant Thornton πρόσφατα. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας αναφέρθηκε ως ο παράγοντας για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών back-office για το 57% των C-level Executives παγκοσμίως σε σύγκριση με το 55% που δήλωσε την σημασία περικοπής κόστους. Άλλοι συνήθεις παράγοντες οδήγησαν στην διασφάλιση της συνέχειας του επιχειρείν, στην καλύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις επιτρέποντας στο μόνιμο προσωπικό να επικεντρωθεί στην κεντρική στρατηγική κατεύθυνση.

Ενώ η άποψη της απώλειας θέσεων εργασίας δεν βοήθησαν την εικόνα του τομέα υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης, είναι επίσης προφανές ότι η εξωτερική ανάθεση μπορεί να αποφέρει οφέλη που σχετίζονται με την ετοιμότητα δέσμευσης ταλαντούχων και έμπειρων επαγγελματιών. Στην πράξη, η πρόσληψη, η κατάρτιση και η απασχόληση μόνιμου προσωπικού για κάθε δραστηριότητα μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση για κάθε εταιρεία.

Προσλαμβάνοντας άξια Στελέχη

«Το ερώτημα δεν είναι πάντα αν είναι δυνατό να προσελκύσουμε άξια στελέχη, αλλά αν η κάθε επιχείρηση θέλει να επενδύσει σε αυτά σε μια περιοχή δραστηριοτήτων η οποία δεν είναι στον πυρήνα των επιχειρηματικών διαδικασιών της», υποστηρίζει ο Chris Stancombe, διευθύνων σύμβουλος, πάνω σε Outsourcing επιχειρηματικές διαδικασίες της Capgemini.

Ο Chris Stancombe προσθέτει ότι οι εταιρείες που επιλέγουν να αναθέσουν σε τρίτους ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα εξειδικευμένων επαγγελματιών σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους Outsourcing υπηρεσιών μπορούν επίσης να επωφεληθούν. «Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε έναν πάροχο Outsourcing υπηρεσιών, έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν την εμπειρία τους σε διαφορετικούς τομείς υπηρεσιών και σε μεγάλη γκάμα κάθετων αγορών. Αυτό ισοδυναμεί με μεγαλύτερη ανάπτυξη των επαγγελματικών δυνατοτήτων τους και βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας.».

 

Νέα & Εξελίξεις από την Ελλάδα στις FMCG Επιχειρήσεις

Brexit: Πέντε Γεγονότα λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
Ανατρέποντας τους Μύθους του Outsourcing για το Retail
Adus – Νέες Συνεργασίες

Διεθνή Νέα & Τάσεις στις FMCG Επιχειρήσεις

Οι μεγάλες προκλήσεις των UK retailers για το 2019


Ακολουθήστε μας

Linkedin Facebook YoutubeDISCLAIMER
Το e-mail αυτό σας απεστάλλει διότι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση βρέθηκε καταχωρημένη στον κατάλογό μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Newsletter της adus.gr, μπορείτε να διαγραφείτε

© adus.gr 2023


δ {accountaddress}